Seneste nyt

Vedr. opkrævning af renovation for 2. rate 2022

Schoutgården, 28. juli 2022

Dragør Kommune opkræver DKK 1.905,62 for renovation i 2. rate 2022. Beløbet skal betales.

Dragør Kommune har ikke haft mulighed for at omlægge opkrævning og betaling af renovation på den korte tid, der er gået, siden vi fik en ny og billigere ordning i grundejerforeningen pr. 1. juli 2022.

Dragør Kommune udsender skattebilletter for 2023 i december måned, d.å., og der vil ske en regulering for alle 66 grundejere vedr. betaling for renovation i vor forening. Det påhviler den enkelte grundejer at sikre sig korrekt afregning. I 2022 vil grundejerforeningen også modtage en opkrævning for renovation for vort fælles materiel i 2023.

Det forventes, at opkrævningen for renovation overgår til foreningens administrator, der vil opkræve beløbet sammen med á konto indbetalinger for vand og varme.

Det er aftalt med Dragør Kommune, at vi i foreningen afventer stillingtagen til antal containere i alle sorteringsgrupper, indtil der har vist sig et nærmere definerbart behov inden for de forskellige typer.

Bestyrelsen henstiller, at alle tilstræber en så perfekt sortering som muligt. Der opsættes laminerede oversigter ved de 6 største affaldsøer. Bestyrelsen opfordrer til, at papkasser, MDK-kartoner, m.m. presses mest muligt sammen.

Alt madaffald skal afleveres i lukkede grønne poser, der udleveres gratis, da disse kan komposteres.

Alt restaffald skal afleveres i lukkede plastposer.

Der må kun lægges pap og papir i de dertil disponerede containere.  Derfor ingen pizzabakker, pomme frites æsker, coffee to go papbægre m.v. i containere til pap og papir.

Husk også, at overfyldte containere med åbne låg skaber lugtgener for de nærmeste grundejere og giver anledning til, at fugle begynder at søge føde dér, f.eks. måger, krager m.fl.   –  samt rotter!

Alle containere står til rådighed for alle Schoutboere, og hvis vi alle bidrager positivt med sortering af vort affald, kan vi minimere vore udgifter til renovation.

Bestyrelsen ønsker alle Schoutboere en god sommer!

Link til arkiv for Seneste Nyt opslag