Seneste nyt

Kære Schoutboere,

Allerførst ønskes I alle en glæde 05. maj; er sikker på at mange i dagens anledning sender en ekstra tanke til aner og familiehistorier.

Af beslutningsreferat den 21.april fremgår det, at bestyrelsen vil velkomme et beboerintitiativ til en lukket facebook gruppe. Dette er taget af Jens fra nr. 5, som har skabt en gruppe, som han har kaldt: “Schouterne”

https://www.facebook.com/groups/1940909696040448/

For en god ordens skyld – og særligt til jer som IKKE er på Facebook – så understreges det, at al kommunikation fra Bestyrelsen fortsat vil foregår via hjemmeside. Jens er admin af gruppen og bestyrelsesmedlemmer i gruppen indgår i deres egenskab af beboer og ikke bestyrelsesmedlem.

Tak til Jens for initiativet og god fornøjelse.

Med ønske om en god dag på alle matrikler

Bestyrelsen