Dengang vi fik flagstang og fællesskab

I dette århundrede er det næsten ikke til at fatte, at Schoutgården kom til – uden flagstang!

Vi skulle helt frem til 1991, hvor den daværende bestyrelse foreslog, at man understøttede det gode miljø med en flagstang, hvor ”man skal flage ved runde dage og offentlige helligdage”. Dette blev velvilligt modtaget af generalforsamlingen.

Først den 22. juni 1992 havde vi vores første egentlige gårdfest – eller vejfest, som det blev kaldt i starten. Det blev en succes. Ved samme fest i 1992 blev vores flagstang indviet. Gårdfesten blev herefter en årlig tilbagevendende begivenhed.

I 2004 blev fastelavnsfest med tøndeslagning afholdt for første gang – med Dannebrog til tops.