Boligejers ansvar

Selvom vi bor i et fællesskab med fælles fordele, så er du som ejer i Schoutgården selv forpligtet til at vedligeholde en række ting.

Det er dit ansvar at:

  • sørge for vedligehold af gavle og træværk, både indvendig og udvendig på matriklen – dette i de korrekte farver, som du finder under fanen Farvekoder
  • holde bedene foran OG bagved dit hus
  • se til at din beplantning i haven ikke “vælter” ind over din nabo
  • snerydde fra gangsti til egen dør
  • vedligeholde og servicere vand- og varmeinstallationer under trappen
  • iagttage bestemmelser i henhold til vedtægter, husorden og deklarationer