Manometer

Nogle husstande har valgt at installere et manometer på eget varme-/vandanlæg.

Installation, drift og vedligehold af manometer er et individuelt tilvalg, og alle omkostninger afholdes ligeledes af den enkelte husejer.

Hvis du har interesse i at høre om manometer, kan Mette Groth-Andersen, nr. 8 kontaktes.