Tagvedligehold

Efter behov bliver alle Schoutgårdens tage algebehandlet og vores tagrender renset.

Inden arbejdet påbegyndes, vil der blive udsendt varsling, således at alle adgange via haver er åbne, og husstandene har mulighed for at tildække emner, som ikke ønskes udsat for stænk fra algebehandlingen. Det er vigtigt at pointere, at midlet, som anvendes, ikke er skadeligt for planter og dyr – stænk kan dog efterlade pletter på blade, men det er ikke noget, som skader planten på længere sigt.

Arbejdet er vejrligt følsomt, hvilket betyder, at varslingen for arbejdet skal betragtes som en vejledning med hensyntagen til periodens vejrudvikling. Når algebehandlingen er udført, er det vigtigt, at vi ikke får regn det først kommende døgn.