Schoutgårdens byggeperiode

De første ‘målepinde’ blev sat i jorden umiddelbart efter Påske i 1976. Grunden var ejet af arkitekt Paul Gröning og civilingeniør Bent W. Hedegård, som hver ejede en halvdel af grunden. Disse to var også Schoutgårdens bygherrer.

Boligerne blev opført i 1976/1977, og alle boligerne var solgt før færdiggørelsen. Prisen var dengang kr. 396.000 for et ‘inderhus’ og kr. 416.000 for alle ‘yderhusene’.

Bebyggelsen består af 11 kæder med 6 boliger i hver. Der blev først bygget i den østlige ende fra skolestien og så vestover mod Hartkornsvej. De første beboere flyttede ind omkring december 1976 i rækkerne ved skolestien.  Schoutgården begyndte at organisere sig, idet bebyggelsen den 31. maj 1977 havde sin stiftende generalforsamling.

I starten købte man ‘kun’ bygningen; grunden blev udlejet af sælgerne for en 99 års periode, dog med den klausul, at husejerne skulle tilbydes køb af grunden, før den blev tilbudt solgt til anden side. Beboerne pressede i flere år sælgerne for at købe deres ‘egen’ grund.

Så skete det, at Bent W. Hedegård gik konkurs, og kort tid efter døde Paul Gröning. Herefter ønskede konkursboet samt boet efter Paul Gröning at sælge grundene, og i 1984 kunne de enkelte husejere købe de grunde, deres huse lå på. Næsten alle købte. Prisen var 90.000 kr. En pris, der vurderedes at være gunstig for sælger. Men nu havde man sin egen grund.

Udover dette blev vi også ejere af fællesarealerne samt fyrkælderen m.m. Den 21. juni 1984 fik vi tilsendt skøder, der var tinglyste og anmærkningsfrite. Ved samme lejlighed fik ‘Ejerforeningen Schoutgården’ nyt navn: ‘Grundejerforeningen Schoutgården’.