Grøn kravspecifikation

Følgende dokument er et resultat af Det Grønne Udvalgs arbejde.

Dokumentet blev officielt overdraget til bestyrelsen ved Generalforsamlingen 2015.

Schoutgårdens grønne arealer kravspecifikationer