Næralarm

Ved indkørsel til Schoutgården er sat et stort “NÆRALARM” skilt op.

Installation af Næralarm er et individuelt valg for hver husstand og en konsekvens af et fint beboerinitiativ taget af Bjarne og Evy Erbs, nr.26.

Omkostninger til etablering og drift af Næralarm afholdes af hver tilmeldte husstand.

Hvis du har interesse i at indgå i Næralarm fællesskabet, kan Evy kontaktes.