Legeplads

Schoutgården har et sovende legepladsudvalg.

Over de sidste år er der kommet flere børnefamilier til foreningen, og der har gentagne gange været udtrykt ønske om, at Schoutgården etablerer en legeplads.

Foreningens tidligere legeplads blev nedlagt i forbindelse med ny lovgivning om åbne legepladser, da det daværende legepladsområde var i en beskaffenhed, der ikke kunne opnå den obligatoriske, kommunale godkendelse.

Det er værd at bemærke, at i Dragør Kommune må alle benytte de kommunale legepladser i hhv. børnehaver og SFO’er.

Hvis du har mod på at indgå i Legepladsudvalget, kan du kontakte Christina i nr. 44.